Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Սեբաստացու օրեր, Տեխնոլոգիա,ձեռքի աշխատանքներ, Ամենօրյա գործունեության համառոտ նկարագրություն

Մեր տոնական նկարազարդ ափսեները