Рубрика: Без рубрики

Օտար լեզվի բնագավառի պատրաստում․թեմա 3

Գործնական աշխատանք 1.

Վերապատրաստվողները պետք է կարդան, ուսումնասիրեն «Ուսումնական նյութ» հոդվածը և անեն սեփական դիտարկումները ուսումնական նյութին ներկայացվող պահանջների մասին, պարզեն ուսումնական նյութերի տեսակները, ներկայացնեն այն ուսումնական նյութերի տեսակները, որոնցից իրենք օգտվում են և որոնք իրենք են ստեղծում:

Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջները.

  • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա տվյալ ուսումնական առարկային վերաբերող գիտելիքների և կարողությունների փոխանցման կամ բացահայտման նպատակ:
  • Ուսումնական նյութը պետք է մատչելի լինի տվյալ տարիքային խմբի սովորողների համար:
  • Ուսումնական նյութը կարդալով և ուսումնասիրելով՝ սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ գիտելիքներ և կարողություններ է նա ձեռք բերելու տվյալ ուսումնական նյութի շնորհիվ:
  • Ուսումնական նյութը պետք է ունենա փոխանցված, բացահայտված գիտելիքների և կարողությունների ստուգման և գնահատման գործիքներ:
Читать далее «Օտար լեզվի բնագավառի պատրաստում․թեմա 3»
Рубрика: 2021-2022 ուստարի, Վերապատրաստում

Օտար լեզվի բնագավառի վերապատրաստում․ թեմա 2

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում)սեպտեմբերի 16-18

Տեսական պարապմունքի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Նյութեր ուսումնասիրման համար՝

Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում — Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը 

  1. Օտար լեզվի ուսուցման հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում» 
  2. Անգլերենի ուսուցումը  

գործնական հեռավար պարապմունքներ` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ) 

Գործնական աշխատանք 1

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են հետևյալ նյութերը՝

Читать далее «Օտար լեզվի բնագավառի վերապատրաստում․ թեմա 2»

Рубрика: 2020-2021 ուստարի, Վերապատրաստում

Վերապատրաստում․ պարապմունք 1

Տեսական պարապմունքի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Ուսումնասիրվող նյութը՝

Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը

Հեղինակայինը կրթահամալիրում․ մշակումների փաթեթ

գործնական հեռավար պարապմունքներ` 4 ժամ ( 0,5 կրեդիտ) 

Գործնական աշխատանք 1

Հոդվածների ընթերցում։

Գործնական 2

Առանցքային մտքերի առանձնացում։ Բլոգում մտքերի ընտրանիների կազմում-հրապարակում։

Գործնական 3, 4

Գրախոսականի կամ մտորման հրապարակում․ հեղինակայինը իմ ուսուցման գործընթացում կամ դրա տարրերի ներդրումը իմ դպրոցում։


Գործնական աշխատանք 1,2 ,3

Ընթերցեցի վերը նշված նյութերը ՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» և կառանձնացնեմ հեղինակային մանկավարժության հետևյալ կետերը․

Դպրոց՝ ծեսերի համայնքային կենտրոն​

Դպրոցը նպաստում է համայնքի բարբառի, սովորությունների, երաժշտության, բանահյուսության վերածննդին։​

Կրթահամալիրում՝ ​

Читать далее «Վերապատրաստում․ պարապմունք 1»

Рубрика: 2020-2021 ուստարի, Իտալերենի առարկայական ծրագիր

Իտալերենի ուսումնական ծրագիր․ 2021-2021 ուս․ տարի․ Միջին դպրոց․

«Ընտրության գործունեություն․ իտալերեն»

Առարկայական ծրագիր

2021-2022ուսումնական տարի, 1-ին եվ 2-րդ ուսումնական շրջաններ

Միջին դպրոց

Ուսումնական պլանը նախատեսված է իտալերենի սկսնակ А1 ,A2 մակարդակի համար և հաշվարկված շաբաթական 4 դասաժամով։

Читать далее «Իտալերենի ուսումնական ծրագիր․ 2021-2021 ուս․ տարի․ Միջին դպրոց․»

Рубрика: 2021-2022 ուստարի, Վերապատրաստում

«Օտար լեզու» բնագավառ․առարկայական բաղադրիչ.պարամունք 1

«Օտար լեզու» բնագավառ․առարկայական բաղադրիչ

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշիչ
  2. ԿԳՄՍ նախարարության հաստատած օրինակելի ուսումնական պլանները և կրթահամալիրի հեղինակային ծրագրերի ուսումնական պլանները
  3. Անդրադարձ առարկայական չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության  բաղադրիչներին (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ): 

Թեմա 1.

Հանրակրթության պետական չափորոշիչպետական չափորոշչում ներկայացված ուսումնական պլանը, պետական չափորոշչի և հեղինակային ծրագրի ուսումնական պլանների համեմատություն

Читать далее ««Օտար լեզու» բնագավառ․առարկայական բաղադրիչ.պարամունք 1»

Рубрика: 2021-2022 ուստարի, Ւտալերեն լեզու, Իտալերենի վարժությունները

Scegli uno degli aggettivi.- Ընտրիր համապատասխան ածականը և գոյականը

Իտալերենում կա 2 սեռի գոյական ՝ արական /maschile -0,e- libro,classe և իգական/ femminile a,e — casa, luce

Որոնք իրենց թվով և սեռով համաձայնվում են գոյականին

Es. casa grande- case grande

raggazzo alto —ragazzi alti

Արական բառերը հոգ․ թվում ունեն իրենց վերջավորությունները․ արական- o-i,e — i es.` libro-libri, chiave-chiavi

Իգական բառերը հոգ․ թվում դառնում է -a- e, e-i es. casa-case,uce-luci

2 Scegli uno degli aggettivi.


1 Passami una penna … nera..
a nero b nere c nera d neri.
2 Conosco molti ragazz․․․․․․i .

Читать далее «Scegli uno degli aggettivi.- Ընտրիր համապատասխան ածականը և գոյականը»

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Ւտալերեն լեզու, Իտալերեն բառարան

Presentazioni – Scusa! Ciao, come stai? Da dove vieni?

    Saluti:- Ողջույնի խոսքեր
Buon giorno (mattina),-Բարի օր (առավոտ), Buona sera (pomeriggio-sera)- Բարի երեկո
informale: Ciao!, Salve! -Ողջույն
formale: Arrivederci!- Ցտեսություն (singolare e plurale), Arrivederla! (singolare)
Buona notte- Բարի գիշեր

Читать далее «Presentazioni – Scusa! Ciao, come stai? Da dove vieni?»