Հագեցած մի օր

Յուրաքնչյուրը պատրաստում է  իր ցանկաւթյամբ և երևակայությամբ։

Մեր ընկերները

  Յուրաքանչյուրը նկարել է իր ընկերոջը։ Իսկ այս նկարում ես եմ։