Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Ւտալերեն լեզու, Իտալերեն բառարան

Առօրյա բառեր և արտահայտություններ

 

nk3

 


Ciao
  բարև , ցտեսություն

Come stai  բարև, ոնց ես

bene, e tu լավ եմ, իսկ դու

 

io sto bene ես լավ եմ

bene լավ

male վատ

cosi-cosi կամաց-կամաց

grazie շնորհակալություն

prego  խնդրեմ

scuzi ներեցեք

perche ինչու

come ինչպես

adesso հիմա

casa տուն

Buon giorno  բարի օր

Buona sera բարի երեկո

Buonanotte բարի գիշեր

arrivedercci  ցտեսություն

piacere  հաճելի էր

  • Benvenuto      բարի գալուստ
  • Benvenuta      աղջկան 
  • Benvenuti       հոգնակի 

allora                  այդ դեպքում, այդպիսով

certo                   իհարկե

possibile             հնարավոր է

impossibile        հնարավոր չէ

bisogna                  պետք է

mi piace (piacuto)      ինձ դուր է գալիս, ես նախնտրում եմ(դուր էր գալիս)

ancora    նորից

gia`     արդեն

tutti   բոլորը <<մարդկանց մասին>>

qualcuno      ինչ-որ մեկը

nessuno     ոչ-ոք

tutto        ամեն ինչ

qualcosa     ինչ-որ բան

niente              ոչինչ

sempre           միշտ

qualche volta      երբեմն

mai     երբեք

ma    բայց

non ce nessuno      ոչ ոք չկա

Читать далее «Առօրյա բառեր և արտահայտություններ»