Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Ւտալերեն լեզու, Իտալերեն քերականություն

Aggettivi possessivi-

                            Maschili   

   Եզակի թիվ                         Հոգնակի թիվ                                          

Mio ,                                     miei                                                                

Tuo,                                       tuoi

Читать далее «Aggettivi possessivi-«

Рубрика: 2019-2020 ուստարի, Ւտալերեն լեզու, Իտալերեն քերականություն

Verbi Irregolari al Presente Indicativo /Անկանոն բայերը ներկայով

Andare-գնալ                           

io vado                                    
 tu vai
 lui /lei /Lei va
 noi andiamo
 voi andate
 loro /Loro vanno

Dare- տալ

io do
 tu dai
 lui /lei /Lei 
 noi diamo
 voi date
 loro /Loro danno

Fare-անել,կատարել

io faccio
 tu fai
 lui /lei /Lei fa
 noi facciamo
 voi fate
 loro /Loro fanno

Stare-մնալ

io sto
 tu stai
 lui /lei /Lei sta
 noi stiamo
 voi state
 loro /Loro stanno