Հագեցած մի օր

Յուրաքնչյուրը պատրաստում է  իր ցանկաւթյամբ և երևակայությամբ։