Ինքնակեսագրություն

STUDIO  RAVAGLI

LABORATORIO  DI ARCHITETTURA FAENZA

 

Via  Vittorio Veneto,  51 — 48018  Faenza  —  Tel./Fax  0546/29728  — E mail: info@studioravagli.com

 

ՌՈԲԵՐՏՈ ՌԱՎԱԼԻ

 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

06/03/19

Վայր, ծննդյան տարեթիվ՝Ֆաենցա, 02/12/1955

Գրանցված՝վիա Տոլոզանո, 16  —  48018 Ֆաենցա

Մասնագիտական կրթություն՝ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

​​Վիա Վիտտորիո Վենետո, 51  —  48018 Ֆաենցա

Բարձրագույն մասնագիտականկրթության՝Ճարտարապետ, Ֆլորենցիա 5/11/1990

Մասնագիտության կիրառման թույլտվության որակավորման Պետական քննություն՝ Ֆլորենցիա, մարտ,1991

Մասնագիտական կոլեգիա՝ Նախագծող, լանդշաֆտայինՃարտարապետների կոլեգիա, Ռավեննա նահանգի պահպանողներ հ.228 (մայիսի 1991ից)

STUDIO  RAVAGLI

LABORATORIO  DI ARCHITETTURA FAENZA

 

Via  Vittorio Veneto,  51 — 48018  Faenza  —  Tel./Fax  0546/29728  — E mail: info@studioravagli.com

 

ՌՈԲԵՐՏՈ ՌԱՎԱԼԻ

 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

06/03/19

Վայր, ծննդյան տարեթիվ՝Ֆաենցա, 02/12/1955

Գրանցված՝վիա Տոլոզանո, 16  —  48018 Ֆաենցա

Մասնագիտական կրթություն՝ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

​​Վիա Վիտտորիո Վենետո, 51  —  48018 Ֆաենցա

Բարձրագույն մասնագիտականկրթության՝Ճարտարապետ, Ֆլորենցիա 5/11/1990

Մասնագիտության կիրառման թույլտվության որակավորման Պետական քննություն՝ Ֆլորենցիա, մարտ,1991

Մասնագիտական կոլեգիա՝ Նախագծող, լանդշաֆտայինՃարտարապետների կոլեգիա, Ռավեննա նահանգի պահպանողներ հ.228 (մայիսի 1991ից)

Սոցիալական ապահովության քարտիհամար՝ RVG RRT 55T02  D458F

ՀՎՀՀ:01290080397_ Անկախ մասնագետ՝Ճարտարապետ

Տվյալներ՝​​հեռ +39335 8190127հեռ./ֆակս +390546 29728​​

Էլ.փոստ: roberto@studioravagli.com

 

Որակավորումներ, մասնագիտացումներ, վերապատրաստման դասընթացներ և համագործակցություններ

 

Գեոդեզիստի դիպլոմ՝ 1974;  Ռավեննա մարզի Գեոդեզիստների կոլեգիայի անդամ՝1977-ից 1990, իրականացնելով՛ գեոդեզիստի գործունեություն՝ որպես անկախ մասնագետ:
1979թ-ից 1990-ը անդամակցել եմ A4  Studio Ֆաենցայի “Կահավորման և դիզայնի ընկերություն”, Ֆաբրիցիո Սկեդայի, Կառոլլի Դաիելեյի և Ռավա Պաոլիի հետ միասին:
Շինարարական կենսաբանության դասընթացներ Դասակող՝ Anton Schneider.85-86թթ.: Դասընթացները իրականացվում էին Մարդկային էկոլոգիայի միջազգայինկենտրոնի կողմից, Հաբիտատ, Առողջություն և Ճարտարապետություն (Ճար. Կարինանո Ռիվոլի Տորինո):
Հակահրդեհային միջոցառումների դասընթացներ՝ իրականացված Բոլոնիայում 1986թ-ի հոկտեմբերի 27իցդեկտեմբերի 19ը   (D.M.  25.3.85  art.  5  19344  del  4.12.86).
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարան Ճարտարապետության ֆակուլտետ Շինարարական արտադրության, պլանավորմա, նախագծման բաժին: 88-89թթ.: Բիո-ճարտարապետության վերապատրաստման դասընթացներ՝ ուսումնասիրություն, թեորիա և պրակտիկա բիո-էկոլոգիական շինարարության ոլորտում:
1986-1993թթ. Գրանցվել եմ Ներքին գործերինախարարության հատուկ ցուցակներումպատրաստված համաձայն `7.12.84 n: 818- n al  n. RA 00 00889 G 00016 (հրդեհների կանխմանվերաբերյալ) օրենքի:
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարան Ճարտարապետության ֆակուլտետ Շինարարական արտադրության, պլանավորմա, նախագծման բաժին: 88-89թթ.: Բիո-ճարտարապետության վերապատրաստման դասընթացնեռ,կառուցել և ապրել ներկայիս իրականության մեջ:
Ֆլորենցիայի ճարտարապետության ֆակուլտետ՝ 05.11.1990թ. և պետական որակավորում՝ 1991թ.-ի մարտ,Ֆլորենցիա,նախագծման գիտահետազոտական աշխատանք:  “Ֆաենցա Պիազզա Մարտիր դելլա ԼիբեռտաՔաղաքային մի տարածքի Ճարտարապետական Վերանախագծում”:
1991թ-ից 1994ը համագործակցել եմ A4  Studio — Studio Tecnico Associato di Architettura e  Urbanistica Faenza” որպես անկախ մասնագետ ճարտարապետ:
1994թ.-ից սկսել եմ համագործակցել Diocesano di Arte Sacra e Beni Culturaliգրասենյակի հետ, որպես Կուրիա Դիոչեզանայի խորհրդական,Ռավեննայի, Բոլոնյաի և Ֆլորենցիայի գերակայություններ հետ հարաբերությունների հարցերում, ինչպես նաև համագործակցություն Մոնս. ՄարիանոՖականի Պինյատելլիի հետ Diocesano di Arte Sacraգրասենյակի կառուցման և զարգացման, Diocesi”-իի արվեստի գործերի արժեքավորման և պահպանման ծառայության մատուցման նպատակով:
1995թ.-ից աշխատում եմ որպես անկախ մասնագետ՝ Ֆաենցայի իմ գրասենյակումՃարտարապետության Լաբորատորիահամագործակցելով՝ այլ մասնագետների հետ (Ֆաենցա, Ջանգրանդի n. 2):
Վերապատրաստման դասընթաց՝Աշխատանքների ղեկավարում և պահպանում թեմայով. Մշակութային ժառանգության արժեվորում ճարտարապետական արժեքների վերականգնման միջոցով, մայիս, 94թ. —  հունիս 94թ.: Edili Ravennaդպրոց (Էմիլիա Ռոմանյա մարզ):
Առաջին երեք տարին հաճախել եմ (’93 -’94 — ’95 ) Պիեր Դամանի անվանԱստվածաբանական ուսուցման դպրոց-Ֆաենցա:
Ճարտարապետական խոչընդոտներիհաղթահարման և վերացմանվերապատրաստման և մասնագիտացմանդասընթաց հունիս, 1995 թ.

Եվրոպական սիմպոզիումի մասնակցությունև համագործակցություն Congressiի պալատ,Բոլոնյա,   (հոկտեմբեր, 1997):

Վերապատրաստման դասընթացներ ԲԻՈՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ-ում I.N.B.AR.Բոլձանո: Վերապատրաստման դասընթացներ Բիո-ճարտարապետության փորձագետներիազգային ցուցակներում գրանցման համար:Դասընթացները իրականացվել եմ 3 մակարդակով՝մակարդակ, 2° մակարդակ, 3° մակարդակ, ‘96-’97թթ. Պրոֆ. Ճար. Պեռ Կռուսկե-ի հետ վերջնական լաբարատորիայով և գիտական աշխատանքով (D):
1998թ-ից գրվել եմ Բիո- ճարտարապետությանփորձագետների ազգային ռեգիստր:
Եվրոպական սիմպոզիումի մասնակցությունև համագործակցություն Congressiի պալատ, Բոլոնյա,   (հոկտեմբեր, 199ր):
Մասնակցել եմ անվտանգության համարմասնագիտական որակավորմանդասընթացին համաձայն Ն`494/96 (Շինհրապարակների կանոնակարգեր) օրենքի, և հետևաբար ունեմաշխատանքների կատարման նախագծմանհամակարգողի համար պահանջվող թուլտվություն:
Դիոչեզանի աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ եկեղեցական արարողականությանոլորտում Արվեստ և Ճարտարապետություն Պատարագի համար” —  հունիս 1999թ. և սեպտեմբեր 1999թ.:
Հունիս/սեպտեմբեր 1999թ. Բազային ուսուցման կուրս դիոչեզանիաշխատակիցների համար՝գեղարվեստական կրոնականարարողության ոլորտում, կազմակերպված՝Իտալական Եպիսկոպոսների Կոնֆերասնի կողմից, Եկեղեցական մշակութային արժեքների ազգային գրասենյակ և կրոնական արարողություններ:
Հունիս, 2000 – Գործնական տեսականդասընթաց Նոր տարածաշրջանայինքաղաքաշինական իրավունք:
2004թ. Հուվար/փետրվար Միլանում մասնակցել եմ բարձր որակավորման դասընթացների Դիոչեզանի թանգարանների պատասխանատուների համար՝ Դիոչեզանի թանգարանների խնդիրներըկազմակերպված՝ Կատոլիկա դել Սակրո Կուորե համալսարանի, Մշտական կրթական ծառայություն AMEI- իհետ համատեղ:
2005թ.ից որպես Ֆաենցա-Մոդիլիանայի Դիոչեզի խորհրդական, ինչպես նաևԴիոչեզիի շրջանակներում մշակութային հետաքրքրության ստուգման բոլոր փորձառույթների կազմակերպումը և ղեկավարումը:
2007թ. Շվեյցարիայի Մաննո գործարանումսանիտարական նախագծման դասընթացինմասնակցություն: 2011թ. Սեպտեմբեր/դեկտեմբեր սեյսմիկ վթարների տեխնիկական կառավարման, վնասների գնահատման և Էմիլիա-Ռոմանիա մարզիքաղաքացիական պաշտպանության վարչության մաս կազմելու կարողության գնահատման համար մարզային դասընթացների մասնակցությունը:
Հունիս, 2012 Մեդոլլայի, Ֆինալե Էմիլիայիսեյսմիկ վթարների տարածքում կատարվող ստուգումների և Քաղաքացիականպաշտպանության ծառայությանկամավորավորական մասնակցություն: 2012 թ. մայիսին Էմիլիայի երկրաշարժից հետո:
1998 / 2015թթ պարբերաբար մասնակցել եմC.E.I. Ազգային կոնֆերանսներին, սուրբարվեստի և մշակութային ժառանգությանպաշտամունքային շինարարությանծառայության Ազգային կոնֆերանսներին:
2014 հոկտեմբեր— Պատմական եկեղեցինրի հակա-սեյսմիկ բարելավման և երկրաշարժից հետո վերականգնման դասընթացները:

ՌԱՎԱԼԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

 

Ravagli գրասենյակը հիմնադրվել է 1995թ-ից, անկախ մասնագետների համագործակցության հիման վրա կազմակերպված գրասենյակում, որ գտնվում է Ֆաենցայում: Սկսած առաջին տարիներից Գրասենյակը զբաղվում է ճարտարապետական նախագծմամբ, կահավորմամբ, վերականգնմաբ, տեխնոլգիական նորարարությամբ, էներգիայի արդյունեվետույամբ, կանաչ չարտարապետությամբ, բիո-ճարտարապետությամբ: Ժամանակիընթացքում նա ընդլայնել էհետաքրքրությունները և փորձը `արվեստի և ճարտարապետության գրասենյակներիկազմակերպման և կառավարման, ինչպեսնաև պետական և մասնավորֆինանսավորման ձեռքբերման ևկառավարման մեջ: Վերջին տարիներին Ravagli գրասենյակը հիմնականում զբաղվում էդպրոցական շենքերի, սոցիալականառողջության հաստատությունների, մարզադահլիճների և հեղինակավորբնակարանային հաստատությունների հետկապված ճարտարապետական նախագծերիմշակմամբ:

Գործունեության իրականացման համարգրասենյակը համագործակցում է ՝

Երիտասարդ ճարտարապետներ (Չեզանա, Ֆեռառա, Ֆլորենցիայի համալսարաններից)

o Մասնագետներ և մասնագիտացվածուսումնասիրություններ լրացուցիչգործունեություններում(տեղագրություն, նախագծումպողպատե կառուցվածքների հաշվարկ., անվտանգություն) ,որպես արտաքին համագոծողներ,
o Անկախ մասնագետներ և մասնագիտացված գրասենյակներ, որոնք զբաղվում են ադմինիստրատիվծառայություններով և իրավականխորհրդատվությամբ:
o
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ: Աջակցել և իրագործել մերհաճախորդների երազանքները, մանրամասն մշակելով նախագծերը և ընդհանուր պատկերացումները:

Յուրաքանչյուր պահանջի պատասխանները հարստացված են ստեղծագործական, հետազոտական, փորձառության ևհամադրման միջոցով ընդհանուր նպատակներ ունեցող մարդկանց միջև:funzionigramma

o Նախագծում՝ հայեցակարգը եւ զարգացումը`ուշադրություն դարձնելով Հաճախորդիհամատեքստին եւ պահանջներինհայեցակարգ և զարգացում՝ հաշվի առնելով պատվիրատուի պահանջները և համատեքստը:
o ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ՝հանձնառնելլով ճարտարապետական նախագծի կազմակերպման և իրականացման ասպեկտները:
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ կազմը
o Ռոբերտո Ռավալի: ծնված՝ 1955, Ճարտարապետ, հիմադրել է l’A4 Գրասենյակը 1982թ.-ին աշակերտների հետ: 1995թ.-ից Ravagliգրասենյակում զբաղվում է Հաճախորդների հետ հարաբերություններով,համակարգում է շինհրապարակինախագծման և կառավարմանկազմակերպումը և իրականացումը:
o ՖՌԱնկո Ռավալի: ծնված՝ 1968, Գեոդեզիստ, տեղեկատվականհամակարգերի փորձագետ, նախագծման, գործադիրպլանավորման, շինհրապարակի ղեկավարման ուղղությամբ: Զբաղվում է UE/CEI իֆինանսավորմանն առնչվողնախաձեռնություններիիրականացման և «Մշակութայինհետաքրքրասիրությանփորձարկման» ձևերի մշակմամբ:
o
o ՕԳտագործվող տեխնոլոգիաներ
o գրասենյակը հիմնականում աշխատում է hardware Macinthos հետ:
o Օգտագործվող հիմնական ծրագրերը՝ Archicad 22, Autocad 14, Revit 14, maxwell Render V3, primus, Microsoft office

 

ՄԻՆՉև 1995Թ.-Ը և ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

շինարարություն անհատների համար
1995 – Ներքին ճարտարապետական աշխտանքների վերահսկում և նախագծում՝ Ֆաենցայում,
1995Առանձնատան աշխտանքների վերահսկում և նախագծում՝ Ֆաենցայում,
1998 – Ֆաենցիայի պատմական կենտրոնում բնակելի շենքի վերանորոգման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1998/2002 – Ֆաեցայում և նրա շրջակայքում առանձնատների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
2013 – Նախագծում և շինարարության վերահսկումԲոլոնիայի մասնավոր վիլլայիէներգետիկական վերափոխմանհամար:
2014/2015 – Առանձնատան էներգետիկական վերափոխման ևընդլայնման նախագծում և շինարարության վերահսկում Ֆանեցա:
2017 – n. 2016թ.-ի երկրաշարժից հետո, մասնակցություն սեյսմիկ բարելավման աշխատանքներին:
2017/2018 – Ռավեննայի պատմական կենտրոնում բնակելի շենքի վերականգման նախագիծ
2018 Ընտանեկան առանձնատան նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Ֆաենցայում:
2018 — Ընտանեկան առանձնատան վերականգման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Ֆաենցայում :
2018 —Բնակարանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Լուգոյում:
Արդյունաբերական  և կոմերցիոն շինարարություն
1985 — Հյուրանոցիև Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1995 – Հագուստի խանութի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
Ֆաենցա:
1995/2000 արդյունաբերականձեռնարկությունների նախագծում ևկառուցում Ֆաենցա:
2000 արդյունաբերական ձեռնարկություններինախագծում և կառուցում Ֆաենցա:
2014Ռեստորանի նախագծում ՖԱենցա.
2017  — Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:
2017 – Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկումՊեսկարա:
2018 —  Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:
2019 Ակումբի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:

 

 

edilizia pubblica
1984կինոթատրոն/թաթրոնի (400 տեղանոց) վերակառուցում և աշխատանքների վերահսկում, Ֆաենցա:
1990 – Երկաթուղային կայանի սպասման տարածքի և ստորգետնյա անցումիվերականգնման նախագիծ:
1998 — «Ֆաենցա ցուցահանդեսի կենտրոն»իվերակառուցման աշխատանքներինախագծում և վերահսկումտարբերցուցահանդեսներիարտաքին տարածքների և ներքին կահավորման կազմակերպում:

1999 – Տեբանո համալսարանի նոր նստավայրի նախագծում, ֆաենցա:

2003/2005 — ՖԱենցայում Pio XII սեմինարիայի մի մասի վերափոխմանհանրային գրասենյակների աշխատանքների նախագծում ևվերահսկում (մոտ 5000մ2):

2005 – Շտապ օգնության նոր գրասենյակների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում 118 (մ2. 800, Ֆաենցա:
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ և ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1995Սպորտային կառույցների իրականացման նախագծում և աշխատանքների վերահսկումՖաենցայում:
1997 – Նոր տարրական դպրոցի նախագծում՝ “Don Milani” Ֆաենցայում (Բիոէկոլոգիական խորհրատվությունհամագործակցելով Ճար. Լոչիեն Կռոլլի հետ:
2001/2004 – Մանկապարտեզի այգիներինախագծում  և աշխատանքների վերահսկում:
2003/2010“Asilo Cicognani” անշարժ գույքի վերականգնման, հիգիենիկ/բնակելի և ֆունկցիոնալ համապատասխանեցման, սեյսմիկ բարելավում, գրադարաններով, մանկապարտեզով, խոհանոցով և ճաշարանով, տեխնիկական ծառայություններով,  Բրիսիգելայում:
2004/2011 “Europa” մջնակարգ դպրոցի վերանորոգում (mq. 6.000) a Ֆաենցա:
2011 / 2014 Բժկական քոլեջի նախագծում(mq. 3.000)  Տանզանիայում:
2015 /2017  Առողջության կենտրոնի և մարզասրահի նախագծում և  աշխատանքների վերահսկում (mq. 1.100) Ֆաենցա:
Առողջապահության Շինարարություն
1980 – Տարեցների համար բնակելիշենքերի վերանորոգման նախագծում և շինարարությանվերահսկում Ֆաենցայի պատմական կենտրոնում:
1981 Հաշմանդամների համար 8 բնակարանների կահավորման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1981 – 1985Ծերերի համար հանգստյան տան նախագիծ n. 180 (mq. 15.000) Ռիոլո Տեռմե:
1993 – Հիվանդանոցի նախագիծ,վիրահատական սենյակ, ծննդատան բաժին (մ22.000) ԴԻգսայում, Էրիթրեա:
1995ՀԱշմանդամների համար նախատեսված զբաղվածության կենտրոնի վերանորոգումկավագործության գծով, Ֆաենցա:
1995 –Հ ոգեկանֆիզիկականհաշմանդամություն ունեցողանձանց համար բնակելի կենտրոնի նախագծում և կառուղում, ֆաենցա:
1999/2000Պատմական շենքում սենյակների վերակառուցման և հարմարեցման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ատամնաբուժական կլինիկայի համար, Ֆաենցա:
2012 –ՄԻԱՎ-ով հիվանդների բուժմա մասնագիտացված կենտրոնի նախագծի խորհրդատվություն, Մվանձա, Թանզանիա:
2018 – NHC-ի կառուցման նախագծի մրցույթի մասնակցություն:
ԳԻտական վերականգման աշխատանքներ
1995 –Ս.Սավինո եկեցեղու ծածկերի և ճակատների վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆաենցա:
1998 –Ս. Լորենցո դի Սալդինո եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆաենցա:
2000/2004 Ս. Մարիա եկեղեցու ծխականհամալիրի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Բրիսիգելլա:
2003/2008 – Ռոսետտա կանոնիկայի սեյսմիկ բարելավման և բնակելի-հիգիենիկ հարմարեցման վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆուզինյանո:
2004 Կազալե Պիստրինո ծխական համալիրի բնակելի-հիգիենիկ հարմարեցման վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Բրիսիգելլա:
2004/2016 –Ֆաենցայի Տաճար բազիլիկայիաշխատանքների նախագծում և վերահսկում՝
Ծածկերի վերականգնում, անձրևաջրերի հավաքման ևհեռացման համակարգերիևմթնոլորտայինարտանետումներիցպաշտպանական համակարգիստեղծում:
Զանգի վերանորոգում:
Գլխավոր սյունաշարի վիտրաժների վերականգնում:
Դեպի XI Febbraio հրապարակ նայող ճակատի վերականգնում:
2006  – Սան Պիետրո Ապոստոլո տաճարի ջեռուցման նաղագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ֆաենցա:
2008 – Ֆաենցայի Բազիլիկա նոր բրոնզե դռների նախագծում և կառուցում:
2013 – Հաշմանդամների համար նախատեսված մուտքի նախագծում և իրականացում ֆաենցայի տաճարում:
2014 – Ֆաենցայի տաճարի LED լուսավորման աշխատանքների նախագծում և իրականացում:
Կրոնական Շինարարություն
1991/1995Լսողության կենտրոնիաշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1991 – Սան Ջուզեպպե Արտիջանո եկեղեցու լուսավորության նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1998 – Եպիսկոպոսական ճեմարանի հարաֆային թևի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
2000 –Ալֆօնսինե կանոնիկայի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ալֆոնսինե:
2002 – Ընտանեկան գերեզմանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Բրսրգելլա:
2012Pio XII Ճեմարանի մանսարդայի քանդման և վերականգնման աշխատանքների վերահսկում և նախագծում, ֆաենցա:
2016Սանտա Կատերինա նախկին եկեղեցական համալիրի եկեղեցու սուրբ կահավորանքի նախգծում:
ԱԶԳԱՅԻՆ եւ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎԻՆՎԵՆՑԻԱՅԻ, ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1998 – Բիո-ճարտարապետության փորձարկումների 3 մակարդակի դասընթացների կազմակերպում, I.N.B.A.R.:
1999 – Արվեստա-տեխնիկական կազմակերպություն “Alla ricerca del volto del Padre՞. Արվեստի և հոգևորական նշանները Ֆաենզայի Դիոցեզի պատկերում:
2000 –2000թ.-ի երկրաշարժից հետո, Դիոչենեզի սեփականության տակ  գտվող երկրպագության շինություններին պատճառված վնասների ստուգում:
Դասընթացների կազմակերպում Ռավեննայի և Էմիլիա Ռոմանյաի գերակայությունների հետ Ֆաենցայի երկրաշարժից վնասված անշարժ գույքի վերականգման համար:
2004Սեյսմիկ միջադեպեր II° փուլ (2004). Շտապ միջամտոջմների և 2000թ.-ի հունիս/հուլիս երկրաշարժի հետևանքով վնասված հասարակական շենքերի ևպատմական հուշարձանների սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցման պլան:
2004/2015 Ֆաենցա Մոդիլիանա դիոչեզիների եկեղեցականմշակութային արժեքներիկատալոգացման և գույքագրմաննախագիծ:
2007 – ՝էմիլիա Ռոմանիայի տաճարներիտարածքային կոորդինացման գրքի իրականացման համագործակցություն:
2010 –”Per particolar Grazia. Gli ex voto della Diocesi di Faenza-Modigliana”ի կատալոգ: Museo Diocesano Faenzaի թանգարան:
2010Ֆաենցա Մոդիլիանա դիոչեզիներիեկեղեցական մշակութային արժեքներիկատալոգացման և գույքագրմաննախագիծ: Կազմակերպում և ղեկավարում:
Collaborazioni Artistiche: Lucien Kroll  (architetto) –Leon Krier (architetto ) —  Guido Mariani (ceramista) – Massimo Lippi (Pittore Scultore) –Goffredo Gaeta (ceramista) Francesco Raimondi (ceramista) Salvatore Frigerio ( monaco pittore scultore) Arturo locatelli Faenza (architetto scultore) Mauro Mamini (scultore) Pietro Lenzini (pittore) – Ai Kurokawa (artista) – Ilario Sirri (artista) Mons. Pasquale Iacobone (storico dell’arte)

 

 

Arch. Roberto Ravagli

via Vittorio Veneto 51 – 48018 Faenza (Ra)

tlf./fax +39 0546.29728 – mobile +39 335.8190127

mail: roberto@studioravagli.com

http://www.studioravagli.com

 

 

Սոցիալական ապահովության քարտիհամար՝ RVG RRT 55T02  D458F

ՀՎՀՀ:01290080397_ Անկախ մասնագետ՝Ճարտարապետ

Տվյալներ՝​​հեռ +39335 8190127հեռ./ֆակս +390546 29728​​

Էլ.փոստ: roberto@studioravagli.com

 

Որակավորումներ, մասնագիտացումներ, վերապատրաստման դասընթացներ և համագործակցություններ

 

Գեոդեզիստի դիպլոմ՝ 1974;  Ռավեննա մարզի Գեոդեզիստների կոլեգիայի անդամ՝1977-ից 1990, իրականացնելով՛ գեոդեզիստի գործունեություն՝ որպես անկախ մասնագետ:
1979թ-ից 1990-ը անդամակցել եմ A4  Studio Ֆաենցայի “Կահավորման և դիզայնի ընկերություն”, Ֆաբրիցիո Սկեդայի, Կառոլլի Դաիելեյի և Ռավա Պաոլիի հետ միասին:
Շինարարական կենսաբանության դասընթացներ Դասակող՝ Anton Schneider.85-86թթ.: Դասընթացները իրականացվում էին Մարդկային էկոլոգիայի միջազգայինկենտրոնի կողմից, Հաբիտատ, Առողջություն և Ճարտարապետություն (Ճար. Կարինանո Ռիվոլի Տորինո):
Հակահրդեհային միջոցառումների դասընթացներ՝ իրականացված Բոլոնիայում 1986թ-ի հոկտեմբերի 27իցդեկտեմբերի 19ը   (D.M.  25.3.85  art.  5  19344  del  4.12.86).
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարան Ճարտարապետության ֆակուլտետ Շինարարական արտադրության, պլանավորմա, նախագծման բաժին: 88-89թթ.: Բիո-ճարտարապետության վերապատրաստման դասընթացներ՝ ուսումնասիրություն, թեորիա և պրակտիկա բիո-էկոլոգիական շինարարության ոլորտում:
1986-1993թթ. Գրանցվել եմ Ներքին գործերինախարարության հատուկ ցուցակներումպատրաստված համաձայն `7.12.84 n: 818- n al  n. RA 00 00889 G 00016 (հրդեհների կանխմանվերաբերյալ) օրենքի:
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարան Ճարտարապետության ֆակուլտետ Շինարարական արտադրության, պլանավորմա, նախագծման բաժին: 88-89թթ.: Բիո-ճարտարապետության վերապատրաստման դասընթացնեռ,կառուցել և ապրել ներկայիս իրականության մեջ:
Ֆլորենցիայի ճարտարապետության ֆակուլտետ՝ 05.11.1990թ. և պետական որակավորում՝ 1991թ.-ի մարտ,Ֆլորենցիա,նախագծման գիտահետազոտական աշխատանք:  “Ֆաենցա Պիազզա Մարտիր դելլա ԼիբեռտաՔաղաքային մի տարածքի Ճարտարապետական Վերանախագծում”:
1991թ-ից 1994ը համագործակցել եմ A4  Studio — Studio Tecnico Associato di Architettura e  Urbanistica Faenza” որպես անկախ մասնագետ ճարտարապետ:
1994թ.-ից սկսել եմ համագործակցել Diocesano di Arte Sacra e Beni Culturaliգրասենյակի հետ, որպես Կուրիա Դիոչեզանայի խորհրդական,Ռավեննայի, Բոլոնյաի և Ֆլորենցիայի գերակայություններ հետ հարաբերությունների հարցերում, ինչպես նաև համագործակցություն Մոնս. ՄարիանոՖականի Պինյատելլիի հետ Diocesano di Arte Sacraգրասենյակի կառուցման և զարգացման, Diocesi”-իի արվեստի գործերի արժեքավորման և պահպանման ծառայության մատուցման նպատակով:
1995թ.-ից աշխատում եմ որպես անկախ մասնագետ՝ Ֆաենցայի իմ գրասենյակումՃարտարապետության Լաբորատորիահամագործակցելով՝ այլ մասնագետների հետ (Ֆաենցա, Ջանգրանդի n. 2):
Վերապատրաստման դասընթաց՝Աշխատանքների ղեկավարում և պահպանում թեմայով. Մշակութային ժառանգության արժեվորում ճարտարապետական արժեքների վերականգնման միջոցով, մայիս, 94թ. —  հունիս 94թ.: Edili Ravennaդպրոց (Էմիլիա Ռոմանյա մարզ):
Առաջին երեք տարին հաճախել եմ (’93 -’94 — ’95 ) Պիեր Դամանի անվանԱստվածաբանական ուսուցման դպրոց-Ֆաենցա:
Ճարտարապետական խոչընդոտներիհաղթահարման և վերացմանվերապատրաստման և մասնագիտացմանդասընթաց հունիս, 1995 թ.

Եվրոպական սիմպոզիումի մասնակցությունև համագործակցություն Congressiի պալատ,Բոլոնյա,   (հոկտեմբեր, 1997):

Վերապատրաստման դասընթացներ ԲԻՈՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ-ում I.N.B.AR.Բոլձանո: Վերապատրաստման դասընթացներ Բիո-ճարտարապետության փորձագետներիազգային ցուցակներում գրանցման համար:Դասընթացները իրականացվել եմ 3 մակարդակով՝մակարդակ, 2° մակարդակ, 3° մակարդակ, ‘96-’97թթ. Պրոֆ. Ճար. Պեռ Կռուսկե-ի հետ վերջնական լաբարատորիայով և գիտական աշխատանքով (D):
1998թ-ից գրվել եմ Բիո- ճարտարապետությանփորձագետների ազգային ռեգիստր:
Եվրոպական սիմպոզիումի մասնակցությունև համագործակցություն Congressiի պալատ, Բոլոնյա,   (հոկտեմբեր, 199ր):
Մասնակցել եմ անվտանգության համարմասնագիտական որակավորմանդասընթացին համաձայն Ն`494/96 (Շինհրապարակների կանոնակարգեր) օրենքի, և հետևաբար ունեմաշխատանքների կատարման նախագծմանհամակարգողի համար պահանջվող թուլտվություն:
Դիոչեզանի աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ եկեղեցական արարողականությանոլորտում Արվեստ և Ճարտարապետություն Պատարագի համար” —  հունիս 1999թ. և սեպտեմբեր 1999թ.:
Հունիս/սեպտեմբեր 1999թ. Բազային ուսուցման կուրս դիոչեզանիաշխատակիցների համար՝գեղարվեստական կրոնականարարողության ոլորտում, կազմակերպված՝Իտալական Եպիսկոպոսների Կոնֆերասնի կողմից, Եկեղեցական մշակութային արժեքների ազգային գրասենյակ և կրոնական արարողություններ:
Հունիս, 2000 – Գործնական տեսականդասընթաց Նոր տարածաշրջանայինքաղաքաշինական իրավունք:
2004թ. Հուվար/փետրվար Միլանում մասնակցել եմ բարձր որակավորման դասընթացների Դիոչեզանի թանգարանների պատասխանատուների համար՝ Դիոչեզանի թանգարանների խնդիրներըկազմակերպված՝ Կատոլիկա դել Սակրո Կուորե համալսարանի, Մշտական կրթական ծառայություն AMEI- իհետ համատեղ:
2005թ.ից որպես Ֆաենցա-Մոդիլիանայի Դիոչեզի խորհրդական, ինչպես նաևԴիոչեզիի շրջանակներում մշակութային հետաքրքրության ստուգման բոլոր փորձառույթների կազմակերպումը և ղեկավարումը:
2007թ. Շվեյցարիայի Մաննո գործարանումսանիտարական նախագծման դասընթացինմասնակցություն: 2011թ. Սեպտեմբեր/դեկտեմբեր սեյսմիկ վթարների տեխնիկական կառավարման, վնասների գնահատման և Էմիլիա-Ռոմանիա մարզիքաղաքացիական պաշտպանության վարչության մաս կազմելու կարողության գնահատման համար մարզային դասընթացների մասնակցությունը:
Հունիս, 2012 Մեդոլլայի, Ֆինալե Էմիլիայիսեյսմիկ վթարների տարածքում կատարվող ստուգումների և Քաղաքացիականպաշտպանության ծառայությանկամավորավորական մասնակցություն: 2012 թ. մայիսին Էմիլիայի երկրաշարժից հետո:
1998 / 2015թթ պարբերաբար մասնակցել եմC.E.I. Ազգային կոնֆերանսներին, սուրբարվեստի և մշակութային ժառանգությանպաշտամունքային շինարարությանծառայության Ազգային կոնֆերանսներին:
2014 հոկտեմբեր— Պատմական եկեղեցինրի հակա-սեյսմիկ բարելավման և երկրաշարժից հետո վերականգնման դասընթացները:

ՌԱՎԱԼԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

 

Ravagli գրասենյակը հիմնադրվել է 1995թ-ից, անկախ մասնագետների համագործակցության հիման վրա կազմակերպված գրասենյակում, որ գտնվում է Ֆաենցայում: Սկսած առաջին տարիներից Գրասենյակը զբաղվում է ճարտարապետական նախագծմամբ, կահավորմամբ, վերականգնմաբ, տեխնոլգիական նորարարությամբ, էներգիայի արդյունեվետույամբ, կանաչ չարտարապետությամբ, բիո-ճարտարապետությամբ: Ժամանակիընթացքում նա ընդլայնել էհետաքրքրությունները և փորձը `արվեստի և ճարտարապետության գրասենյակներիկազմակերպման և կառավարման, ինչպեսնաև պետական և մասնավորֆինանսավորման ձեռքբերման ևկառավարման մեջ: Վերջին տարիներին Ravagli գրասենյակը հիմնականում զբաղվում էդպրոցական շենքերի, սոցիալականառողջության հաստատությունների, մարզադահլիճների և հեղինակավորբնակարանային հաստատությունների հետկապված ճարտարապետական նախագծերիմշակմամբ:

Գործունեության իրականացման համարգրասենյակը համագործակցում է ՝

Երիտասարդ ճարտարապետներ (Չեզանա, Ֆեռառա, Ֆլորենցիայի համալսարաններից)

o Մասնագետներ և մասնագիտացվածուսումնասիրություններ լրացուցիչգործունեություններում(տեղագրություն, նախագծումպողպատե կառուցվածքների հաշվարկ., անվտանգություն) ,որպես արտաքին համագոծողներ,
o Անկախ մասնագետներ և մասնագիտացված գրասենյակներ, որոնք զբաղվում են ադմինիստրատիվծառայություններով և իրավականխորհրդատվությամբ:
o
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ: Աջակցել և իրագործել մերհաճախորդների երազանքները, մանրամասն մշակելով նախագծերը և ընդհանուր պատկերացումները:

Յուրաքանչյուր պահանջի պատասխանները հարստացված են ստեղծագործական, հետազոտական, փորձառության ևհամադրման միջոցով ընդհանուր նպատակներ ունեցող մարդկանց միջև:funzionigramma

o Նախագծում՝ հայեցակարգը եւ զարգացումը`ուշադրություն դարձնելով Հաճախորդիհամատեքստին եւ պահանջներինհայեցակարգ և զարգացում՝ հաշվի առնելով պատվիրատուի պահանջները և համատեքստը:
o ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ՝հանձնառնելլով ճարտարապետական նախագծի կազմակերպման և իրականացման ասպեկտները:
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ կազմը
o Ռոբերտո Ռավալի: ծնված՝ 1955, Ճարտարապետ, հիմադրել է l’A4 Գրասենյակը 1982թ.-ին աշակերտների հետ: 1995թ.-ից Ravagliգրասենյակում զբաղվում է Հաճախորդների հետ հարաբերություններով,համակարգում է շինհրապարակինախագծման և կառավարմանկազմակերպումը և իրականացումը:
o ՖՌԱնկո Ռավալի: ծնված՝ 1968, Գեոդեզիստ, տեղեկատվականհամակարգերի փորձագետ, նախագծման, գործադիրպլանավորման, շինհրապարակի ղեկավարման ուղղությամբ: Զբաղվում է UE/CEI իֆինանսավորմանն առնչվողնախաձեռնություններիիրականացման և «Մշակութայինհետաքրքրասիրությանփորձարկման» ձևերի մշակմամբ:
o
o ՕԳտագործվող տեխնոլոգիաներ
o գրասենյակը հիմնականում աշխատում է hardware Macinthos հետ:
o Օգտագործվող հիմնական ծրագրերը՝ Archicad 22, Autocad 14, Revit 14, maxwell Render V3, primus, Microsoft office

 

ՄԻՆՉև 1995Թ.-Ը և ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

շինարարություն անհատների համար
1995 – Ներքին ճարտարապետական աշխտանքների վերահսկում և նախագծում՝ Ֆաենցայում,
1995Առանձնատան աշխտանքների վերահսկում և նախագծում՝ Ֆաենցայում,
1998 – Ֆաենցիայի պատմական կենտրոնում բնակելի շենքի վերանորոգման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1998/2002 – Ֆաեցայում և նրա շրջակայքում առանձնատների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
2013 – Նախագծում և շինարարության վերահսկումԲոլոնիայի մասնավոր վիլլայիէներգետիկական վերափոխմանհամար:
2014/2015 – Առանձնատան էներգետիկական վերափոխման ևընդլայնման նախագծում և շինարարության վերահսկում Ֆանեցա:
2017 – n. 2016թ.-ի երկրաշարժից հետո, մասնակցություն սեյսմիկ բարելավման աշխատանքներին:
2017/2018 – Ռավեննայի պատմական կենտրոնում բնակելի շենքի վերականգման նախագիծ
2018 Ընտանեկան առանձնատան նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Ֆաենցայում:
2018 — Ընտանեկան առանձնատան վերականգման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Ֆաենցայում :
2018 —Բնակարանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Լուգոյում:
Արդյունաբերական  և կոմերցիոն շինարարություն
1985 — Հյուրանոցիև Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1995 – Հագուստի խանութի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
Ֆաենցա:
1995/2000 արդյունաբերականձեռնարկությունների նախագծում ևկառուցում Ֆաենցա:
2000 արդյունաբերական ձեռնարկություններինախագծում և կառուցում Ֆաենցա:
2014Ռեստորանի նախագծում ՖԱենցա.
2017  — Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:
2017 – Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկումՊեսկարա:
2018 —  Ռեստորանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:
2019 Ակումբի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում Միլան:

 

 

edilizia pubblica
1984կինոթատրոն/թաթրոնի (400 տեղանոց) վերակառուցում և աշխատանքների վերահսկում, Ֆաենցա:
1990 – Երկաթուղային կայանի սպասման տարածքի և ստորգետնյա անցումիվերականգնման նախագիծ:
1998 — «Ֆաենցա ցուցահանդեսի կենտրոն»իվերակառուցման աշխատանքներինախագծում և վերահսկումտարբերցուցահանդեսներիարտաքին տարածքների և ներքին կահավորման կազմակերպում:

1999 – Տեբանո համալսարանի նոր նստավայրի նախագծում, ֆաենցա:

2003/2005 — ՖԱենցայում Pio XII սեմինարիայի մի մասի վերափոխմանհանրային գրասենյակների աշխատանքների նախագծում ևվերահսկում (մոտ 5000մ2):

2005 – Շտապ օգնության նոր գրասենյակների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում 118 (մ2. 800, Ֆաենցա:
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ և ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1995Սպորտային կառույցների իրականացման նախագծում և աշխատանքների վերահսկումՖաենցայում:
1997 – Նոր տարրական դպրոցի նախագծում՝ “Don Milani” Ֆաենցայում (Բիոէկոլոգիական խորհրատվությունհամագործակցելով Ճար. Լոչիեն Կռոլլի հետ:
2001/2004 – Մանկապարտեզի այգիներինախագծում  և աշխատանքների վերահսկում:
2003/2010“Asilo Cicognani” անշարժ գույքի վերականգնման, հիգիենիկ/բնակելի և ֆունկցիոնալ համապատասխանեցման, սեյսմիկ բարելավում, գրադարաններով, մանկապարտեզով, խոհանոցով և ճաշարանով, տեխնիկական ծառայություններով,  Բրիսիգելայում:
2004/2011 “Europa” մջնակարգ դպրոցի վերանորոգում (mq. 6.000) a Ֆաենցա:
2011 / 2014 Բժկական քոլեջի նախագծում(mq. 3.000)  Տանզանիայում:
2015 /2017  Առողջության կենտրոնի և մարզասրահի նախագծում և  աշխատանքների վերահսկում (mq. 1.100) Ֆաենցա:
Առողջապահության Շինարարություն
1980 – Տարեցների համար բնակելիշենքերի վերանորոգման նախագծում և շինարարությանվերահսկում Ֆաենցայի պատմական կենտրոնում:
1981 Հաշմանդամների համար 8 բնակարանների կահավորման նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1981 – 1985Ծերերի համար հանգստյան տան նախագիծ n. 180 (mq. 15.000) Ռիոլո Տեռմե:
1993 – Հիվանդանոցի նախագիծ,վիրահատական սենյակ, ծննդատան բաժին (մ22.000) ԴԻգսայում, Էրիթրեա:
1995ՀԱշմանդամների համար նախատեսված զբաղվածության կենտրոնի վերանորոգումկավագործության գծով, Ֆաենցա:
1995 –Հ ոգեկանֆիզիկականհաշմանդամություն ունեցողանձանց համար բնակելի կենտրոնի նախագծում և կառուղում, ֆաենցա:
1999/2000Պատմական շենքում սենյակների վերակառուցման և հարմարեցման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ատամնաբուժական կլինիկայի համար, Ֆաենցա:
2012 –ՄԻԱՎ-ով հիվանդների բուժմա մասնագիտացված կենտրոնի նախագծի խորհրդատվություն, Մվանձա, Թանզանիա:
2018 – NHC-ի կառուցման նախագծի մրցույթի մասնակցություն:
ԳԻտական վերականգման աշխատանքներ
1995 –Ս.Սավինո եկեցեղու ծածկերի և ճակատների վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆաենցա:
1998 –Ս. Լորենցո դի Սալդինո եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆաենցա:
2000/2004 Ս. Մարիա եկեղեցու ծխականհամալիրի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Բրիսիգելլա:
2003/2008 – Ռոսետտա կանոնիկայի սեյսմիկ բարելավման և բնակելի-հիգիենիկ հարմարեցման վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Ֆուզինյանո:
2004 Կազալե Պիստրինո ծխական համալիրի բնակելի-հիգիենիկ հարմարեցման վերականգնման աշխատանքների նախագծում և վերահսկում, Բրիսիգելլա:
2004/2016 –Ֆաենցայի Տաճար բազիլիկայիաշխատանքների նախագծում և վերահսկում՝
Ծածկերի վերականգնում, անձրևաջրերի հավաքման ևհեռացման համակարգերիևմթնոլորտայինարտանետումներիցպաշտպանական համակարգիստեղծում:
Զանգի վերանորոգում:
Գլխավոր սյունաշարի վիտրաժների վերականգնում:
Դեպի XI Febbraio հրապարակ նայող ճակատի վերականգնում:
2006  – Սան Պիետրո Ապոստոլո տաճարի ջեռուցման նաղագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ֆաենցա:
2008 – Ֆաենցայի Բազիլիկա նոր բրոնզե դռների նախագծում և կառուցում:
2013 – Հաշմանդամների համար նախատեսված մուտքի նախագծում և իրականացում ֆաենցայի տաճարում:
2014 – Ֆաենցայի տաճարի LED լուսավորման աշխատանքների նախագծում և իրականացում:
Կրոնական Շինարարություն
1991/1995Լսողության կենտրոնիաշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1991 – Սան Ջուզեպպե Արտիջանո եկեղեցու լուսավորության նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
1998 – Եպիսկոպոսական ճեմարանի հարաֆային թևի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում:
2000 –Ալֆօնսինե կանոնիկայի վերականգնման աշխատանքների նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Ալֆոնսինե:
2002 – Ընտանեկան գերեզմանի նախագծում և աշխատանքների վերահսկում, Բրսրգելլա:
2012Pio XII Ճեմարանի մանսարդայի քանդման և վերականգնման աշխատանքների վերահսկում և նախագծում, ֆաենցա:
2016Սանտա Կատերինա նախկին եկեղեցական համալիրի եկեղեցու սուրբ կահավորանքի նախգծում:
ԱԶԳԱՅԻՆ եւ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎԻՆՎԵՆՑԻԱՅԻ, ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
1998 – Բիո-ճարտարապետության փորձարկումների 3 մակարդակի դասընթացների կազմակերպում, I.N.B.A.R.:
1999 – Արվեստա-տեխնիկական կազմակերպություն “Alla ricerca del volto del Padre՞. Արվեստի և հոգևորական նշանները Ֆաենզայի Դիոցեզի պատկերում:
2000 –2000թ.-ի երկրաշարժից հետո, Դիոչենեզի սեփականության տակ  գտվող երկրպագության շինություններին պատճառված վնասների ստուգում:
Դասընթացների կազմակերպում Ռավեննայի և Էմիլիա Ռոմանյաի գերակայությունների հետ Ֆաենցայի երկրաշարժից վնասված անշարժ գույքի վերականգման համար:
2004Սեյսմիկ միջադեպեր II° փուլ (2004). Շտապ միջամտոջմների և 2000թ.-ի հունիս/հուլիս երկրաշարժի հետևանքով վնասված հասարակական շենքերի ևպատմական հուշարձանների սեյսմիկ ռիսկերի նվազեցման պլան:
2004/2015 Ֆաենցա Մոդիլիանա դիոչեզիների եկեղեցականմշակութային արժեքներիկատալոգացման և գույքագրմաննախագիծ:
2007 – ՝էմիլիա Ռոմանիայի տաճարներիտարածքային կոորդինացման գրքի իրականացման համագործակցություն:
2010 –”Per particolar Grazia. Gli ex voto della Diocesi di Faenza-Modigliana”ի կատալոգ: Museo Diocesano Faenzaի թանգարան:
2010Ֆաենցա Մոդիլիանա դիոչեզիներիեկեղեցական մշակութային արժեքներիկատալոգացման և գույքագրմաննախագիծ: Կազմակերպում և ղեկավարում:
Collaborazioni Artistiche: Lucien Kroll  (architetto) –Leon Krier (architetto ) —  Guido Mariani (ceramista) – Massimo Lippi (Pittore Scultore) –Goffredo Gaeta (ceramista) Francesco Raimondi (ceramista) Salvatore Frigerio ( monaco pittore scultore) Arturo locatelli Faenza (architetto scultore) Mauro Mamini (scultore) Pietro Lenzini (pittore) – Ai Kurokawa (artista) – Ilario Sirri (artista) Mons. Pasquale Iacobone (storico dell’arte)

 

 

Arch. Roberto Ravagli

via Vittorio Veneto 51 – 48018 Faenza (Ra)

tlf./fax +39 0546.29728 – mobile +39 335.8190127

mail: roberto@studioravagli.com

http://www.studioravagli.com

 

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s