Рубрика: Без рубрики, Ուսումնական գործունեություն, Ամենօրյա գործունեության համառոտ նկարագրություն

Աշխատանք Word ծրագրով

 

Գրում ենք բառեր եւ պահպանում։