Рубрика: 2018-2019 ուստարի, Նախագծեր, Ուսումնական գործունեություն, Ամենօրյա գործունեության համառոտ նկարագրություն, Թումանյան

«Շուն ու կատուն» Հ. Թումանյան

Պատմում են երեխաները։

Նկարում ենք «Սեւուկ ուլիկը» հեքիաթը։