«Քամին»

  Հ  .Թումանյանի «Քամին» ոտանավորը մեր պատկերացմամբ։