Рубрика: Սեմինարներ

«Քայլք տոնական քաղաքով»

 

469EACAC-53D2-456E-9085-8FBD0D3F7700

Չկարողանալով մասնակցել երկարացված օրվա կազմակերպիչների  սեմինարին՝«Քայլք տոնական քաղաքով»։Որոշեցի տուն գնալու ճանապարհին կատարել իմ ֆոտոները։

Այս ֆոտոն էլ իմ պատշգամփից։

98E25163-650B-4404-AF3B-97D11621E0A7