Рубрика: Ւտալերեն լեզու

L’esercizio (վարժություն)

 

Scegli l’interrogativo corretto.

1) __________ hai trovato questo vestito?

Dove

Chi

2) __________ non mi avete telefonato prima?

Quando

Perché

3) Da __________ tempo lavori in quell’azienda?

quanto

quando

4) Con __________ vivi?

chi

quale

5) Per __________ persone prenoto il ristorante?

quanti

quante

6) __________ abita Giulia?

Quando

Dove

7) Di __________ sono i nuovi studenti?

dove

quanto

8) Scusi, signora commessa, __________è questo cappotto?

quant’

dov’

9) __________ stai? Sei stato ancora male?

Dove

Come

10) __________ cominci il corso?

Chi

Quando

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

Սովորողների դիալոգները

 Արման Գեւորգյան

https://mskh-my.sharepoint.com/personal/arman-gevorgyan_mskh_am/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Farman%2Dgevorgyan%5Fmskh%5Fam%2FDocuments%2FAttachments%2Frecord20181120121758%2E3gpp&parent=%2Fpersonal%2Farman%2Dgevorgyan%5Fmskh%5Fam%2FDocuments%2FAttachments&slrid=003ca69e-f0d0-0000-3f84-e505fa2d609f

 

https://mskh-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/arman-gevorgyan_mskh_am/ETgJ-WPNr4hGnfkWd9bzlksBxQGA8alqBKI9oVybbQlKxw

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

Interrogativo (հարցական նախադասություններ)

Ընտրել ճիշտ տարբերակը։

che cosa   chi (ո՞վ) come (ինչպե՞ս) dove (որտե՞ղ)
quando (ե՞րբ)  quanto/i (քանի՞) perché (ինչու՞)

1) ti chiami?
2) anni hai?
3) Di sei?
4) e dove sei nato?
5) studi italiano?
6)
     abiti?
7) fai stasera?
8) costa questo libro?
9)
     e’ quella  ragazza?
10) Da…….
        vengono  Marco e Lucia?