Նոյեմբերի 19,երկուշաբթի

Վարվեցողության կանոններից։Թե ինչպես պետք է պահել հասարակական  տրանսպրտում։                   Տեխնոլոգիա