Рубрика: 2018-2019 ուստարի, Ուսումնական գործունեություն, Ամենօրյա գործունեության համառոտ նկարագրություն

Նոյեմբերի 19,երկուշաբթի

Վարվեցողության կանոններից։Թե ինչպես պետք է պահել հասարակական  տրանսպրտում։

 

                Տեխնոլոգիա

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

Completate il testo con le parole date(Լրացնել տեքստի բաց թողնված բառերը)

scuola. interessanti. oggi. gentile. simpatica. muscica. bello

Ciao razzi!Che giornata……!Una. giornata importante,una….. nuova,tanti compagni nuovi!Roberta e՝ una ragazza….. intelligente.
Stefano e’un ragazzo…..,molto sportivo.
Cristina e’ ….. e ama comunicare.
Fabrizio non parla molto, lui ascolta tanta…..
Tutti i ragazzi sono …..!