Рубрика: Սեմինարներ

Երաժշտության սեմինար

Երաժշտության սեմինարը վարում էր Հասմիկ Մաթեւոսյանը։Նորից սովորում էինք ժամերգության երգեր,կարելի է ասել արդեն ստացվում է  մեզ մոտ,համենայնդեպս ,այդպես էր ասում Ընկեր Հասմիկը։

65E51D93-A1F0-4BF9-BCAE-10BEE698CC64