Նախագծային շաբաթ՝հոկտեմբերի 22-26-ը.«Ոսկե աշուն»

Նախագծի մասնակիցները՝առաջին  դասարանի սովորողներ։ Նպատակ-երեխաները սովորեն  աշնան ամիսները, աշնան ոտանավոր. Հ.Թումանյան աշնան գույներ(երկու գույներից ստանալ մեկը) տեսողական-պատկերային մտացողության զարգացում դիտումներ … Больше