Рубрика: Ամենօրյա գործունեության համառոտ նկարագրություն

Նախագծային շաբաթվա վերջին օրը հեքիաթային «Ջրվեժի արգելոցում»

Երեխաները իրենց տեսածը  եւ տպավորվածը փոխանցում են ստվարաթղթին։

 

Рубрика: Без рубрики

Նախածային շաբաթ՝«Սեբաստացու օրեր» նոյեմբերի. 5-9-ը

 

Սրբաստացու օրեր

Մասնակիցներ 1-ին դասարան
Վայրը՝Հարավային դպրոց-պարտեզ
Ժամանակահատված- նոյեմբերի 5-10

Նպատակը և խնդիրները.

Բանավոր խոսքի զարգացում։
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում։
Հետազոտելու, ուսումնասիրելու կարողությունների զարգացում։
Մեդիահմտությունների զարգացում։

Ընթացքը.

Սովորողները ներկայանում են իրենց մասին պատմող պատմություններ:
Պատմությունները նկարահանվում են և ներկայացվում :
Սովորում ենք շուտասելուկներ եւ հանելուկներ բանջարեղենի մասին:
Paint նկարչական ծրագրով նկարում ենք մեր կրթահամալիրը:
Բանջսրեղենը նկարենք՝տալով կերպարներ:

Բնագիտական փորձ՝ձվով եւ քացախով։

Թեմաներ`

Ինչո՞ւ եմ սիրում կրթահամալիրը:
Ի՞նչ գիտենք Մխիթար Սեբաստացու մասին:
Նկարել դիմանկարը :
Նկարել դպրոցը:
Տոնը ավանդաբար ուղեկցվում է Թթուդրիկի ծեսը:

Ինչպե՞ս ես դարձա Սեբաստացի:
Ինչո՞ւ եմ սիրում կրթահամալիրը:
Ի՞նչ պիտի կարողանա անել կրթահամալիրի սովորողը։
Paint նկարչական ծրագրով նկարում ենք մեր կրթահամալիրը։
Մեդիահմտությունների զարգացում։

Արդյունքը

Երեխաները ճանաչում են իրենց կրթահամալիրը ,որտեղ սովորում են,թե քաղաքի ,որ վարչական շրջանում է գտնվում եւ որ աշխարհագրական դիրքում:

Ճանաչել ,թե ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին։
Թթուդրիկի ծեսին։
Բանջարեղենի տեսակներին
Խմբով աշխատելուն։

Читать далее «Նախածային շաբաթ՝«Սեբաստացու օրեր» նոյեմբերի. 5-9-ը»

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

Նախագծային ուսուցման ստուգատես, նոյեմբերի 5-9

Նախագիծ

Toto Cotugno.« L’italiano»

Նախագիծ ժամկետը՝նոյեմբերի
5-9

Մասնակիցները՝ ընտրովի խումբ

Նախագծի նպատակը ՝
* ծանոթ երգի միջոցով առաջացնել հետաքրքրություն լեզվի հանդեպ
* Սովորել նոր բառեր
* Լավացնել արտասանությունը
* Բարելավել կարդալու հմտությունները
* Թարմացնել բառապաշարը
* Կրկնել քերականությունը,կառուցվածքը
* Բարելավել գրելու հմտությունները
* Խմբակային ախշատելու հմտությունը

Խնդիրը՝
* Օգնել սովորողին ընդլայնել իրենց բառապշարը
* Լավացնել քերականականությունը
* Խմբով աշխատելու ,մեկը մյուսին լսելու ունակությունը

Ընթացքը՝

* Յուրաքանչյուրին տրվում է մի հատված թարգմանելու համար
* Նոր բառերը եւ բառակապակցությունները գրում են եւ տովորում
* Խաղ ենք խաղում .ժամանակ է տրվում ,որի ընթացքում ասում են նոր բառերը եւ բառակապակցությունները
* Խմբակային երգում են

Արդյունքը՝

* Սովորում ճանաչված մի երգ
* Սովորում ենք նոր բառեր ,բառակապակցություններ
* Հարստացնում բառապաշարը
* Համախմբված լինում
* Զարգանում է արտասանությունը եւ առոգանությունը

Рубрика: 2018-2019 ուստարի, Սեմինար-պարապունքների հաշվետվություն, Սեմինարներ

Երկարացված օրվա կազմակերպչի սեմինարը Արեւմտյան դպրոց-պարտեզի բրուտանոց-լաբարատորիայում

Այսօր հերթական հետաքրքիր սեմինար էր ՝երկարացված օրվա կազմակերպիչների։Այդ ընթացքում աշխատեցինք կավով։Կավից պատրաստեցինք նուռ,որից պետք է ստանանք վզնոցներ։Մյուս աշխատանքը ՝սառնարանին փակցնելու մագնիսներ՝կուժի տեսքով ,որոնց վրա նկարում էինք տարբեր նախշեր։

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

Il presente indicativo(Ներկա ժամանակ)

are
-ere
-ire (2 tipi)

Il verbo segue una determinata coniugazione a seconda di come termina:

Amare (am-are).    lavorare-աշխատել
io am-o.                      lavor-o
tu am-i.                      lavor-i
lui/lei am-a                lavor-a
noi am-iamo             lavor-iamo
voi am-ate                  lavor-ate
loro am-ano               lavor-ano

Scrivere (scriv-ere)- գրել
io scriv-o
tu scriv-i
lui/lei scriv-e
noi scriv-iamo
voi scriv-ete
loro scriv-ono

*ci sono 2 tipi di verbi che terminano in -ire:

Dormire (dorm-ire)- քնել
io dorm-o
tu dorm-i
lui/lei dorm-e
noi dorm-iamo
voi dorm-ite
loro dorm-ono

Բառերի (բայերի) մեծ մասը ՝capire,preferire,pulire ավելանում է արմատին  — ire փոխարեն  -isc (io, tu,lui,lei,loro )հետ.

օրինակ՝

 

Capire (capi-ire)- հասկանալ

io cap-isco
tu cap-isci
lui/lei cap-isce
noi cap-iamo
voi cap-ite
loro cap-iscono

finire- ավարտել

io  finisco          noi  finiamo

tu  finisci            voi  finite

lui,lei finisce         loro   finiscono

 

I verbi che finiscono  in —

Usando il verbo con la giusta coniugazione, è facile capire chi sta compiendo l’azione. Per questo motivo il soggetto spesso può essere omesso.

Oggi mangio la pizza (io)
Vediamo sempre tua madre al mercato (noi)
Dormite qui oggi? (voi).