Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 13

Խխունջների որոնում եւ հայտնաբերում։

Խխունջներից ոգեւորված՝որոշեցինք նկարել։

Рубрика: Ւտալերեն լեզու

La lingua italiana

 • L’ alfabeto italiano  e la pronuncia

l’alfabeto e՝ composto da ventuno(21) lettere,nalla pratica sono utilizzate anche 5 lettere(Di origini straniera).

 • Come si scrivone le lettere e come ridonno.
 • Le vochali della Lingua italiana:5 lettere,sette(7)  suoni(aa,e՝,e՛,i,o՝,o՛,u),perche le vochali ed o possono avere un suono aperto chiuso.
 • Le lettere dell alfabeto si suddividono in 5 vocali e 16   consonanti.
 • Ladoppi lettera in italiano ha un suono piu lungo.
 • Ci sono alcune pronunce difficili.

c+a,o,u=k(կ).    Cane,casa,cuore

c+i,e=(չ)     Cena,cibo,cipolla

c+i,a,o (չ)  ciao, ciuccio

C+h+i=(կ)  chiesa,chiave,

 

g+a,o,u=(գ)  gatto

gh+i,e=(գ)

 

Рубрика: Без рубрики, Ւտալերեն լեզու

Ւտալերեն լեզու

 

 • sc+h+e,i

schema,scherzo,scuola

 

 • gli-(a,o,u)-գլ

moglie,figlo, voglia

 

 •  gn-  նը
 • S-կարդացվում է [զ] եթե գտնվում է 2 ձայնավորկ միջև    Mese, casa,rosa,riso,vaso
 • s-[զ]  -b,d,g,l,m,n,r,v  բաղաձայներից առաջ կարդց. է [զ]
 • ss-կարդացվում է [ս]  cassa
 • S-[սը]+c,f,p,q,t,a,o,u,i,eչ միշտտ կարդացվում է

 

 • Z-բառասկզբում կարդացվում է [ձ]   

Zero, zona,zanzara

 

 • izzare-[ձ] սուֆիկսի դեպքում  -ipotizzare(ենթադրել
 • Z-[ց]-ia,-ie,-io -առաջ  grazie,piazza,pazzo
 • -anza,-enza,-ezza,-zione-սուֆիկսների դեպքում կարդացվում է [ց]

Lezione,zitto-լուռ

 • կրկնակի —zz-դեպքում  կարդացվում է [ց]_—piazza,pazzo,belezza
 • q-[կ]
 • Այն հանդիպում է մԻշտ բառասկզբում  u տառի  կապակցությամ
 • qui,questo,quaderno
 • cq-կարդացվում է [կկ] -միշտ միասին են գրվում

 

 

 •  Անձնական դերանուններ(pronomi soggetti)
 • avere,essere բայերի խոնարհումը(լինել,ունենալ)
 • Բառեր՝ողջույնի(saluti)
 • Թվեր (i numeri)
 • Գույներ(le colore)
 • Ընտանիք (la famiglia)
 • Ւտալական երգերի  ունկնդրում(Totto Kutunio)
 • Դիալոգների  ունկդրում